Search

Bomen weg op stationsplein

Via de berichten service van de overheid kregen we de melding dat er 12 bomen worden gekapt op het stationsplein in verband met de tijdelijke inrichting. We konden ons niet voor ogen halen waar die 12 bomen staan op het plein maar ze staan er toch :-) Gelukkig komen er wel vele verplaatsbare bomen voor terug en de plannen zien er mooi groen uit. We hebben contact gezocht met de projectgroepen van de Groene Loper en het Bruisend hart. Deze kwamen nog wel terug met een paar goede vragen:

  • Uit de documentatie is niet op te maken welke bomen waar gekapt zouden moeten worden

  • Waar komen de vervangende boompjes in verplaatsbare bakken?

  • Worden dat geen excuus-boompjes en is die opzet niet erg vandalisme-gevoelig?

  • Er komt een muur van 8 meter hoog op de Schapenkamp. Zijn de bewoners daar voor gehoord?


In de publicaties de plannen zover wij ze hebben kunnen vinden

34 views0 comments

Recent Posts

See All

het wordt een soap: of zoals Winston Churchill zei:"

"Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning" wat feiten: -16 sept gesprek eigenaar Busremise terrein, vz BOB-H , en wethouder Voorin