top of page
Oosterspoorplein

Wederom een mooi initiatief waarin ze hoogbouw willen verpakken als groene ontmoetingsplek. Klik hier voor meer informatie en teken de petitie

Kap monumentale bomen sigarenfabriek

Ons verzet tegen de kap van monumentale bomen voor de bouw van de nieuwe parkeer garage bij de (nieuw)bouw van de oude sigarenfabriek. Zie hier de links naar:

Ons eerste verzet van januari 2021

Reactie van de gemeente dat we dit vooral anders moeten zien

Onze reactie terug om het weer wat in perspectief te plaatsen

 

Externe stukken

 

Om het park te kunnen realiseren is het belangrijk te weten welke richtlijnen er zijn. De gemeente heeft plannen en er is wetgeving waar we allemaal aan moeten voldoen. Maar er is ook het waterschap en staats bosbeheer welke ook allemaal wat in de melk te brokkelen hebben. Hieronder een selectie van stukken die voor ons interessant zouden kunnen zijn. Weet je er meer laat het ons dan weten op info@sbobh.nl

Gemeente stukken die interessant zijn ivm met de realisatie van ons plan

  • de gebiedsagenda 1221 zet de kader voor de doorontwikkeling tot 2030

  • In de plannen voor het stationsgebied worden deze verder toegelicht en in onderdelen uitgewerkt

  • De gemeente Hilversum wil zich meer gaan richten op de wetgeving van de omgevingsvergunning dan een bouw vergunning. Hierin is de betrokkenheid van de buurt erg belangrijk. We hebben dit dus nodig voor ons park maar ook om de plannen van de hoogbouw tegen te gaan. Meer info over de omgevingsvergunning in Hilversum vind je hier

  • Nieuw de nieuwsbrief 1221

Staatsbosbeheer heeft een brochure uitgebracht over de groene metropool over de waarde van groen in de stad. Heel interessant om te lezen. Daarnaast heeft zij nog meer publicaties die de moeite van het lezen waard zijn.

Het waterschap stelt ook veel regels op waar de gemeente zich aan moet houden. De verstening is niet goed voor mens en milieu en daar geeft het waterschap gehoor aan.  Omdat een groot stuk van de onderbouwing van het park gebaseerd is op een mogelijkheid om water op te slaan is het bestuursakkoord van het waterschap heel belangrijk. 

 

Plannen voor de tijdelijke inrichting spoorplein

Een zeer goede lezing in pakhuis de Zwijger over greening the city. Heel erg leerzaam over de waarde van groen in de stad en de mogelijkheden hiertoe.

 

Anchor 1
bottom of page