Search
  • Henri

donderdag 27-2-2020 in de Krant

Updated: Feb 27, 2020

donderdag 27 februari komt er een artikel in de Gooi en Eembode over ons verzoek aan het gemeente bestuur van Hilversum om ons burger initiatief als pilot aan te wijzen in de R2C en de Omgeving wet. De hoofdrolspelers : Denneborghgroup, woningbouw verenigingen, OSP vereniging, project ontwikkelaar sigaren fabriek steunen ons initiatief.


https://www.gooieneembode.nl/buurt/wijk/165095/bob-h-daagt-gemeente-uit-en-komt-met-integrale-visie-voor-postcod

21 views0 comments

Recent Posts

See All

het wordt een soap: of zoals Winston Churchill zei:"

"Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning" wat feiten: -16 sept gesprek eigenaar Busremise terrein, vz BOB-H , en wethouder Voorin