Search

het wordt een soap: of zoals Winston Churchill zei:"

"Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning"


wat feiten:

-16 sept gesprek eigenaar Busremise terrein, vz BOB-H , en wethouder Voorink

voorstel : CentralParkHilversum in 2 fase: 1e fase 1/2 park 1/2 busremise

- 17sept persbericht en collegebrief "busremise blijft tot 2030"

- brief van BOB-H aan de gemeenteraadsleden en commissieleden (zie nieuwsbrief)

- er is een 2e collegebrief uit naar de gemeente raad met vrijwel dezelfde fouten erin

- artikel in de GooienEembode (krant van 1-10) en nu op de site

- opzegging brief van verhuurder aan Connexxion is verstuurd: huur opgezegd op einde huurcontractdatum (juli2021), feitelijk bevestiging van de van rechtswege einddatum huurcontract.


kortom....wordt vervolgd...