Search

Nieuwsbrief 1221 van de gemeente

De gemeente heeft een nieuwsbrief uitgegeven waar aandacht is voor de extra woningen en dat twee gebouwen op het terrein van de busremise als monument zijn verklaard. Dit is goed nieuws omdat er dan niet gebouwd mag worden. Dat maakt onze park plannen nog reëler worden :-) Wij willen ze eren en op een andere manier open en toegankelijk maken. Wind in de rug dus! Dank je wel commissie leden voor deze uitverkiezing. Ook de uitnodiging om mee te praten voor de gebiedsagenda staat hierin. Ik hoop dat zo veel mogelijk mensen mee willen denken om er echt wat moois van te maken. Kwaliteit en kwantiteit in een goed evenwicht die pas bij het DORP Hilversum.

Zodra de nieuwsbrief geplaatst is zal ik een linkje op de pagina zetten. Voor nu heb ik hem zelf even gekopieerd naar pdf. Wil je hem zelf krijgen kun je je aanmelden op https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Werkzaamheden_en_projecten/Projecten/1221

29 views0 comments

Recent Posts

See All

het wordt een soap: of zoals Winston Churchill zei:"

"Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning" wat feiten: -16 sept gesprek eigenaar Busremise terrein, vz BOB-H , en wethouder Voorin